Příspěvky jsou zakázány

Kurzy k novelám zákonů

Na podzim letošního roku připravujeme několik kurzů, které se vážou k novelizacím důležitých zákonů. Jde zejména o lektorsky velmi kvalitně obsazený kurz k novele Zákona o přestupcích nebo připravované novele Zákona o veřejných zakázkách, lektorem je spoluautor zákona a vedoucí odboru veřejných zakázek na ministerstvu. Dále také nabízíme kurz ke Stavebnímu zákonu, který lektoruje autor komentáře k zákonu a zároveň mnohaletý vedoucí stavebního odboru obce s rozšířenou působností.

Veškeré kurzy, které nabízíme, můžeme uspořádat ve vašich prostorech, na vašich úřadech nebo v našich prostorech v Praze a blízkém okolí.

Pro více informací nás kontaktujte na [email protected] nebo na telefonním čísle 776 08 44 80

Comments are closed.