Příspěvky jsou zakázány

Rozhovor pro HR NEWS s majitelem Agentury QSC

V průběhu měsíce září jsem byl osloven s žádostí o rozhovor na téma v oblasti vzdělávání dospělých a aktuálních trendů, které se přímo dotýkají práce a činností Agentury QSC. Této žádosti jsem samozřejmě velmi rád vyhověl a Vy si můžete celý rozhovor přečíst na webových stránkách HR NEWS. 

Pokud budete mít jakoukoli připomínku nebo dotaz, neváhejte mě kontaktovat na [email protected]

Jan Brodský

Celý rozhovor si můžete přečíst zde:

Nadpis: Učíme veřejné instituce, že úřad není služka, ale služba občanům

Jan Brodský založil Agenturu QSC v červenci roku 2014 poté, co ukončil své původní zaměstnání v rámci Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde působil jako marketingový manažer. Pověst své firmy vystavěl na vlastních dlouholetých kontaktech z předchozích zaměstnání a spoluprací zejména s klienty z veřejné sféry. Dnes tvoří klientelu Agentury QSC převážně státní a veřejné instituce.

Agentura QSC je vzdělávací a konzultačně poradenská společnost, kterou jste založil v polovině roku 2014. Co vás k tomu vedlo?

Agentura QSC, neboli Quality Services and Consulting, vznikla na základě mých letitých předcházejících zkušeností a kontaktů. Dříve jsem pracoval pro různé instituce jako externí lektor a konzultant. Postupně se mi však stávalo, že se tito mí dlouhodobí partneři, které jsem za ty roky získal, na mne začali obracet, jestli bych jim dokázal zprostředkovat různé vzdělávací aktivity, kurzy a školení. V červnu roku 2014 pak přišel ten poslední impuls, kdy jsem založil vzdělávací instituci a především díky svým kontaktům na odborníky, jsem se plynule a naplno začal věnovat těmto aktivitám v rámci vlastní Agentury QSC. V zásadě to, co bylo několik let mým vedlejším zaměstnáním, se stalo hlavní činností. Dnes, vycházeje z předchozí praxe a kontaktů, spolupracujeme především se státními institucemi, které tvoří až 80 % našich klientů.

Jaké služby Agentura QSC aktuálně nabízí?

Zabýváme se obecně oblastí vzdělávání a školení, konzultacemi a poradenstvím. Dále také organizujeme eventy, děláme různé analýzy, připravujeme rešerše, píšeme články na objednávku nebo dokážeme zajistit například i moderátory na konkrétní akci.

Zmínil jste analýzy. Jaké konkrétně máte na mysli?

Připravujeme například analýzy stavu konkurenčního prostředí, vstupu firmy na trh, procesní audity, různé mediální analýzy nebo rešerše. Děláme ale také například databázové analýzy. To znamená, že se na nás obrátí klient, který má třeba tři, čtyři roky starou databázi kontaktů, která nebyla půl roku využívaná, a my mu ji dle požadavků zaktualizujeme.

Realizujete také tzv. Akademii QSC. Jak toto studium probíhá?

Akademie QSC, neboli také Tematická akademie, je vysoce intenzivní, 16hodinové, dvoudenní vzdělávání, které probíhá převážně přes víkend a je velmi úzce zaměřeno na jediné konkrétní téma. Tyto dva dny jsou pak rozděleny do 4-6 přednáškových bloků, respektive předmětů.

Na vašich stránkách uvádíte, že vaše tematická akademie je určitou obdobou profesního MBA studia. V čem se podobají?

Zásadní devizou, která toto vzdělávání přibližuje studiu MBA je lektor, který je vždy profesionálem z praxe a zároveň mnohdy i mediálně známou osobností věnující se danému tématu. Dalším společným prvkem je, že každý z předmětů vyučuje někdo jiný, tudíž se vám nestane, že během 16 hodin posloucháte stále toho samého člověka. Vždy jdeme primárně po reálných zkušenostech, nikoliv po teoretických znalostech.

Večer mezi oběma dny je navíc pořádáno zhruba dvouhodinové neformální posezení s odborníkem z daného oboru, který však není lektorem této tematické akademie. Například studujete-li u nás Akademii diplomacie a vystupování, v rámci níž spolupracujeme s Diplomatickou akademií ČR, pak hostem večera nebude ředitel této akademie, doktor Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí. Ten je primárně jedním z lektorů. Tím hostem pak bude například stávající nebo bývalý velvyslanec nebo jiný ministr. Jsou to tedy vždy skuteční odborníci z praxe, na což velmi dbáme.

Praxe nám ukazuje, že tento model je pro trh zajímavý. MBA studia totiž probíhají minimálně 1-2 roky a stojí od zhruba 80-100 000,- Kč výše. Ne každý má ale tolik času a peněz a navíc na jednodenní kurzy nemá dnes každý chuť. V rámci tematických akademií ale účastníci dostanou velmi komplexní, hluboké a praktické zkušenosti a informace z daného oboru a mimo jiné získají nové zajímavé a do budoucna použitelné kontakty.

Jaké programy je v rámci Akademie QSC možné absolvovat?

Aktuálně pořádáme čtyři Tematické akademie:

  • Manažerská akademie I: Je vhodná pro posluchače, kteří mají chuť se stát v budoucnu manažery, anebo se dostali na manažerskou pozici, ale nemají předchozí zkušenosti. Jde tedy o intenzivní vhled do toho, co obnáší manažerské práce.
  • Manažerská akademie II: Je vhodná jako návazný kurz pro absolventy první akademie, kteří rozšiřují své znalosti a dovednosti, nebo na druhé straně pro stávající manažery, kteří potřebují prohloubit své stávající informace a dovednosti.
  • PR akademie: V rámci této akademie se diskutují témata nejen budování vztahů s veřejností, ale i s dodavateli, klienty nebo zaměstnanci. Dále pak trénujeme vystupování na veřejnosti a sebeprezentaci.
  • Akademie diplomacie a vystupování: Je realizována ve spolupráci s Diplomatickou akademií ČR, která je jedinou v naší republice a s níž máme velmi dobré dlouholeté vztahy.

Kterým tématům se v rámci poradenství a vzdělávací činnosti věnujete vy osobně?

Já osobně působím jako lektor v oblasti vzdělávání dospělých od roku 2009. V současné chvíli jsou mými hlavními tématy především etiketa a společenský a obchodní protokol a za druhé time a life management. K problematice time managementu mi také vyšla v lednu 2010 kniha „Time Management“.

Váš tým se skládá z odborníků, které především spojuje jejich praxe ve státní správě. Můžete je blíže představit?

Obecně jde o lektory, kteří jsou v dané problematice, kterou přednáší, akademicky vzděláni a mají tedy velkou teoretickou vybavenost. Na druhou stranu však nejde pouze o teoretiky, ale o profesionály s velmi vysokou reálnou zkušeností s aplikací daných témat v praxi.

Jedním z našich lektorů je například doktor Horník, který je vystudovaným právníkem s dvěma doktoráty a zároveň vysokoškolským pedagogem, který se zabývá problematikou korupce a protikorupčních technik. V praxi prošel například odborem dozoru a kontroly veřejné správy na Ministerstvu vnitra ČR. Několik let byl také vysoce postaveným zaměstnancem Úřadu vlády a je i spoluautorem vládní protikorupční strategie.

Vždy se tedy jedná o lektory nejen s hlubokou teoretickou výbavou, na kterou dbáme, ale také s velmi rozsáhlou reálnou zkušeností. Účastníci kurzů totiž sami mají vlastní praktické zkušenosti, ale mnohdy potřebují zkonzultovat právě i teoretická východiska, která pouze praktik, který se k tématu v průběhu své praxe dostal, nemůže nabídnout, nebo ne v takovém rozsahu.

V čem můžete společně s vaším týmem pomoci právě institucím veřejné správy?

Jak jsem uváděl již na začátku, až 80 % klientů k nám přichází právě z veřejné správy, z čehož vychází i většina témat, která nabízíme v rámci školení. Jedná se především o kurzy z oblasti zákonů a legislativy. Dále manažerské a měkké dovednosti, kterými i úřady potřebují vybavit své zaměstnance. Třetí oblastí je pak velmi oblíbená společenská problematika. Jedná se například o kurzy Etiketa úředníka ve veřejné správě, Oblékání a chování na úřadě, Firemní kultura a další.

Můžete uvést nějaké zcela konkrétní téma, které aktuálně společně s účastníky ze státní správy na kurzech diskutujete?

Ano, je spjato především s tím, že klienti úřadů, přicházejí převážně z komerční sféry a jsou často zvyklí na určitou pružnost, rychlost a přímé odpovědi, což instituce veřejné správy ne vždy zvládají poskytovat. Účastníky proto dlouhodobě učíme chápat úřad jako službu, která si v mnoha oblastech na sebe také vydělává.

Dnes například ověření podpisu můžu jít vyřešit nejen na úřad, ale i k notáři nebo na poštu. Pokud mi je ale pošta tuto službu schopna zajistit od 7:00 do 19:00, pak si mne, klienta, musí úřad nějakým způsobem umět získat a hýčkat, abych chtěl právě jemu těch 30 korun přinést. Úřad nemá být služka občanů, ale služba, která je nejen respektovaná, ale také oblíbená. Na úřady totiž snad nikdo z nás nechodí rád a dobrovolně. Z praxe však vnímám, že se tento trend postupně mění a řada úřadů jej už dnes chápe mnohem lépe.

Pokud byste měl vystihnout jednoznačnou přednost, kterou má vaše společnost před ostatními, která by to byla?

Stojím si určitě za velmi vysokou kvalitou našeho lektorského týmu. Dále jsou to hluboké zkušenosti z oboru, zejména tedy z veřejné správy. Třetí naší předností, za kterou si také stojím, je pak pružnost v úkonech a jednání, která se projevuje například ve velmi rychlých a adekvátních reakcích na požadavky zájemců o námi realizované vzdělávací aktivity.

Jaké novinky připravujete na podzim letošního roku?

Nejčerstvější aktualitou je příprava podzimního kola našich Tematických akademií, na které srdečně zvu všechny zájemce o praktické prohlubování vlastních znalostí a dovedností. Více podrobností se dočtete na našich webových stránkách.

 

Comments are closed.