Obchodníkovo trauma

Je poslední kvartál roku. Jistě, nic nového ani objevného, každý si to uvědomuje, všichni v něm žijeme. Ovšem tahle část roku má pro určité skupiny lidí i jiný, v pracovním procesu zásadní význam. Jde o všemožná obchodní oddělení. Jejich členové mají pro poslední kvartál i jiný výraz – obchodníkovo trauma. Dotahují se...

Continue reading

Práce a osobní život v (ne)rovnováze

Work Life Balance (WLB), termín, který se na všechny, jež pronikli do tajů 4. generace time managementu valí ze všech stran. Je dost možná i jednou z podstat celé 4. generace. Nejčastěji je překládán jako „Rovnovážný stav mezi pracovním a osobním životem“. Mnoho manažerů, nebo jinak zaměstnaných a vytížených lidí, tuto...

Continue reading

Zabijáci úspěchu

Už jste někdy přemýšleli o neúspěchu při jednání a vyjednávání o jiné variantě, než, že to prostě nevyšlo, nebo že byla vysoká cena nebo lepší konkurence? Už jste se někdy o takovém neúspěšném jednání pokoušeli přemýšlet v širších souvislostech? Profesionální výkon a profesionální vzhled totiž není tvořen jen znalostmi a dodržováním...

Continue reading

Porušujte zažité vzorce chování

Existují vhodné vzorce chování a pak ty méně vhodné. Existují dobré a špatné. Existují vzorce chování, které je možné označit za úspěšné i méně úspěšné. V obecné rovině ale téměř nikdy nelze říci, že existuje univerzálně správný vzorec chování. Jestliže všechna ostatní hodnocení lze zobjektivizovat, tak správnost chování a vlastní prezentace,...

Continue reading

Čas jako investiční kapitál

Investujte! Investujte do cenných papírů, do zlata, do nemovitostí, do umění,….! Investujte „s námi!“ Dnes a denně na nás všechny útočí nabídky investování do všeho možného. Ale co takhle investovat do sebe? Do vlastního rozvoje, do osobního růstu? Leckoho napadne, že do sebe přece investuje – nové oblečení, pedikúra, masáže,...

Continue reading

I na jedné vteřině záleží

V rámci Time managementu a hledání optimálního rozvržení času se často potýkáme s otázkou dostatku nebo spíše možná nedostatku času. A proto, že jde o otázku klíčovou, snažíme se hledat i klíčová řešení. Řešení, která jsou navíc dlouhodobě funkční. A tak dochází naprosto přirozeně i k hledání úspor času. Dochází k optimalizaci procesů, skrze...

Continue reading

Jak zvládat vedlejšák

Konec roku není jen ve znamení shonu a nedostatku času, ale u mnoha lidí, právě v důsledku různých aktivit spojených s koncem roku nebo s kupováním vánočních dárků i ve znamení nedostatku peněz. Co s tím? Peníze jsou potřeba. Jednoduchá a funkční řešení jsou v zásadě dvě. Začít méně utrácet a více šetřit nebo si...

Continue reading

Rozdíl mezi elitním a průměrným obchodníkem

Jestliže jsme si v jednom z minulých článků vyjasnili rozdíl mezi obchodníkem a prodejcem a jestliže jsme přijali myšlenku, že obchodní činnost závisí na splněných předpokladech a podmínkách a jestliže někteří zauvažovali o práci v obchodě, tak se možná střetli s onou okrajově popisovanou realitou, ale hlavně zjistili, že někteří kolegové – byť ze...

Continue reading

Práce není ohavná

Nedávno mě velmi zaujal článek, který byl publikován na jednom z nejčtenějších internetových zpravodajských serverů. Článek se věnuje práci přesčas, píše se v něm o tom, že již v každé druhé firmě v České republice, která zaměstnává lidi i na kancelářských profesích, jsou přesčasy běžné. A lidé v kancelářích v Česku prý dokonce pracují výrazně intenzivněji...

Continue reading

Zapomeňte ráno na noviny

Žijeme v informační době. Žijeme v době, která nás nutí hledat informace, načerpávat informace, pracovat s nimi, předávat je dále… Doba nás nutí být stále on-line, stále k dispozici, být stále připraveni přijímat nové informace. A vzhledem k tomu, že onu dobu tvoří lidé, tak ti samí lidé té době také podléhají. A jaký to...

Continue reading