Našim klientům poskytujeme individuální a diskrétní poradenství a konzultace v oblastech:

  • Dalšího profesního vzdělávání manažerů a zaměstnanců
  • Karierního rozvoje a volby profese nebo oboru působení
  • Personálních auditů a řízení firemních procesů
  • Tvorby interních směrnic a procesů
  • Obchodních strategií a aktivit
  • Komunikačních a marketingových strategií
  • Vyčištění a aktualizace kontaktních a klientských databází

 

Naše služby jsou využívány jednorázově nebo jsou založené na dlouhodobé spolupráci spojené s realizací změn a analýzou dopadů těchto změn.