Agentura QSC poskytuje PR služby v komplexní podobě:

Externí / interní Tiskový mluvčí organizace 

Tvorba tiskových zpráv 

Monitoring médií a sociálních sítí

Návrh a realizace komunikační a PR kampaně

Vytvoření a správa media listu nebo jakékoli jiné databáze kontaktů

Moderování akcí

Veškeré služby poskytujeme na dlouhodobé bázi i jednorázově