Naši lektoři jsou náš poklad a také základní stavební kámen naší práce.

Dlouhodobě spolupracujeme pouze s odborníky, kteří mají navíc profesionální lektorské schopnosti a dovednosti, cit pro posluchače a ochotu řešit konkrétní i modelové situace v průběhu kurzů. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni kromě odborného přednesu odborného tématu poskytnout i konkrétní radu a návod na řešení situací v oblasti svého působení.

Seznamte se s některými z nich:

PaedDr. František Rob

Protokolární odborník František Rob je celoživotním povoláním lektor a učitel. Ve své praxi jakožto expert na protokol a etiketu připravil 437 zahraničních cest českých ústavních činitelů a jejich delegací, stejně jako stovky návštěv zahraničních činitelů v České republice. Nadto pořádal nebo spolupořádal stovky menších událostí protokolárního charakteru. Jeho nejsložitějším a největším protokolárním počinem byla příprava první návštěvy Jeho svatosti papeže Jana Pavla II. v České republice. V minulosti také působil jako ředitel protokolárního oddělení Kanceláře ministra obrany a v protokolárních funkcích na federálním Úřadu vlády. Je autorem publikace Etiketa a diplomatický protokol a vyučuje na Diplomatické akademii v Praze Diplomatický a společenský protokol.

Mgr. Tereza Coufalová, MBA

Vystudovala obor sociální práce na Filosofické fakultě UK. Celý profesní život se věnuje personalistice.
Zkušenosti v oboru získala jak v komerční sféře tak ve veřejné správě, kde již několik let pracovala na pozici vedoucí Personálního odboru Magistrátu města Plzně, tajemnice městského úřadu a aktuálně působí v pozici vedoucí odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje.

V rámci zvyšování kvalifikace absolvovala studium profesního vzdělávacího program MBA ve specializaci HR (Řízení lidských zdrojů a Personální management). Působí také jako lektorka pro několik renomovaných vzdělávacích institucí. Svoji lektorskou činnost zaměřuje převážně na veřejnou správu, věnuje se pracovně právním vztahům a vytváří vzdělávací programy zaměřené na problematiku řízení lidských zdrojů v podmínkách veřejné správy.

Ing. Vladimír Sitta, MBA

Soudní znalec v oborech Kriminalistika, Papír a Polygrafie s praxí od roku 2003.
Ústav Forenzní Polygrafie & Papíru s.r.o.

Odbornou znalost začal uplatňovat na mezinárodním trhu papírenské a polygrafické výroby se specializací na výrobu bankovek, dokladů, dokumentů a cenin a následně při implementaci projektů např. v oblasti biometrických řešení pro Ministerstvo vnitra ČR, elektronického monitoringu osob pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, ochrany registrace motorových vozidel pro Ministerstvo dopravy ČR, ochrany sázkových her a loterií pro Ministerstvo financí ČR, zabezpečení osobních a cestovních dokladů pro Cizineckou policii ČR nebo zabezpečení distribuce zvláštního zboží pro Celní správu ČR.

Ing. Mgr. Jan Strakoš

Právník s mnohaletými zkušenostmi v oblasti správního trestání, který publikuje na téma přestupkového práva v časopisech Správní právo a Veřejná správa. Od roku 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Je autorem Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a spoluautorem několika dalších publikací. Absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni a Fakultu životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra. Od r. 2020 působí na funkci ředitele odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Účastní se zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva. V roce 2008 nastoupil na legislativně právní oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR (výklad zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím).
Poté působil od března 2009 jako vedoucí oddělení kontroly na témže odboru (kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). V letech 2006–2008 získal praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru. Od října 2010 se profesně věnuje problematice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014). Působil na pozici ředitele Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Byl též odborným asistentem v Ústavu veřejného práva Paneúrópské vysoké školy.

Již několik let zastává pozici tajemníka městského úřadu a  je vyhledávaným odborníkem a konzultantem v oblasti veřejné správy.

Působí jako lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti i jako lektor u řady dalších vzdělávacích institucí. Podílel se na přípravě on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě“.
Je autorem publikací a článků především z oblasti boje s korupcí.

Mgr. Nicol Lenertová

Absolventka magisterského studia v oboru politologie. Bývalá moderátorka sportovních novin a zpravodajství na TV NOVA. Aktuálně tisková mluvčí zdravotní pojišťovny, dříve působila na pozici tiskové mluvčí Středočeského kraje. Zároveň je již mnoho let velmi vyhledávanou moderátorkou komerčních akcí a PR manažerkou. Dříve se věnovala modelingu a je úspěšnou účastnicí soutěže MISS ČR.

Mgr. Vladimír Řepka

Absolvent Fakulty multimediálních komunikací a profesionální tiskový mluvčí s 15 letou praxí. Aktuálně tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti. Dříve tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Býval také moderátorem a programovým ředitelem rádia Evropa 2.

Vede kurzy komunikace a Public Relations.

PhDr. Jan Kubáček

Významný český politolog, VŠ pedagog, specialista na komunikaci a vyjednávání, zakladatel a ředitel výzkumné a mediální agentury. Zaměřuje se na politický marketing a komunikační strategie.

Bc. Jan Brodský, DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha (Ministerstvo vnitra ČR), organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí.

Působil také jako marketingový manažer na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha nebo vedoucí vzdělávání v Elektrotechnickém zkušebním ústavu a zároveň je absolventem několika kurzů Diplomatické akademie. Dlouhodobě se pohybuje v oblasti komunikace, byl mimo jiné tiskovým mluvčím dvou ministerstev a zároveň vedoucím tiskových oddělení nebo ředitelem tiskového odboru. Je autorem desítek školení a odborných seminářů na klíč pro klientelu ve veřejné správě i komerčním sektoru a autorem nebo spolupracovníkem na několika knihách a odborných publikacích. Zabývá se problematikou managementu, time managementu, diplomatického, obchodního a společenského protokolu a komunikací, a to i jako odborný a privátní konzultant.